bus auto fiets
Menu

Denk met ons mee!

De eerste goed bezochte participatiedagen vonden 7 & 8 maart 2022 plaats in het Goffertstadion. De vele geïnteresseerde bezoekers konden op diverse themapanelen – die je hieronder kunt bekijken – hun ideeën en suggesties kwijt.

Resultaten participatiedagen

De afgelopen periode hebben we alle input die is opgehaald tijdens de eerste participatiebijeenkomsten in het Goffertstadion gebundeld en verwerkt. Bezoekers konden hun ideeën, suggesties en aandachtspunten kwijt op verschillende themapanelen: van Wonen, Supporters & Voorzieningen, Duurzaamheid & Klimaatbestendig tot Mobiliteit.

In totaal hebben we ruim 300 geïnteresseerden mogen verwelkomen en zijn er bijna 900 post-it notes met input geplakt. De uitkomsten hebben we samengevoegd en samengevat. Via de button hieronder kun je de algemene samenvatting bekijken en zie je per thema wat de belangrijkste uitkomsten zijn.

Themapanelen Ons Nest

Klik hieronder om de themapanelen van Ons Nest te bekijken. Hierop lichten we onder meer de noodzaak toe van een vernieuwd Goffertstadion, lees je over het maatschappelijk belang van N.E.C. en worden de 3 mogelijke woonscenario’s toegelicht om huurappartementen toe te voegen aan het stadion.

Wil jij meedenken?

Met Ons Nest spelen we in op de behoeften en wensen van alle belanghebbenden, zodat het gebied straks echt iets toevoegt aan de omgeving. Daarom mag iedereen meedenken: omwonenden, woningzoekenden, inwoners van Nijmegen, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud. Alle inbreng en ideeën worden op prijs gesteld. Via deze website en de nieuwsbrief van Ons Nest houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Ons Nest.

Planning

In het onderstaande overzicht zie je verwachte planning van Ons Nest. Deze data geven een indicatie en zijn uiteraard onder voorbehoud van de voortgang in het proces, waarbij meerdere factoren een rol spelen.

 

Schets Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (SOSP)
7 & 8 maart 2022

Het eerste 'meedenkmoment'. Om te komen tot gedragen eerste schetsen hebben we jouw aandachtspunten nodig om de richting t.a.v. de ontwerpthema’s te bepalen.

Ons Nest
Schets ontwerp (SO)
2023

In het nieuwe schetsontwerp tonen we hoe de ontvangen feedback is verwerkt. Daarnaast toetsen we de nieuwe details van het schetsontwerp: waar liggen mogelijkheden voor een beter (voorlopig) ontwerp?

Ons Nest
Ontwerp bestemmingsplan
2023

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan. Hier kan via zienswijzen op worden gereageerd.

Ons Nest
Voorlopig ontwerp (VO)
2023

De volgende fase is het voorlopig ontwerp waarna we aan de slag gaan met het opstellen van het definitief ontwerp.

Ons Nest
Definitief ontwerp (DO)
2023

Het volgende participatiemoment. We tonen hoe de feedback op het schetsontwerp is verwerkt en welke nieuwe details zijn toegevoegd. Het definitieve ontwerp wordt ingediend bij de gemeente voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Ons Nest
Vaststelling bestemmingsplan
2023

Mede op basis van eventueel ingediende zienswijzen wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Ons Nest
Uitvoeringsontwerp (UO)
2024

We stellen de uitvoeringstekeningen (ontwerp- en detailtekeningen) op van wat er gebouwd gaat worden. Werkvoorbereidingen worden getroffen.

Ons Nest
Omgevingsvergunning
2024

Het verkrijgen van de vergunning voor het ontwikkelen/uitbreiden van het Goffertstadion en het realiseren van woningbouw.

Ons Nest
Realisatie
2024

Het vierde 'meedenkmoment'. Start van de ontwikkeling van het Goffertstadion (uitbreiding, woningbouw en bedrijvigheid). We brengen en houden alle stakeholders op de hoogte en communiceren de kaders en planning van het project.

Ons Nest
Ons Nest
Legenda
Ons Nest
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Wil jij op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Ons Nest. Je ontvangt dan het laatste nieuws direct in je mailbox.

Inschrijven nieuwsbrief