bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Veel gestelde vragen over Ons Nest

22 maart 2022

Naar aanleiding van de participatiemomenten op 7 & 8 maart wordt de gegeven feedback momenteel verwerkt. Om alvast antwoord te geven op verschillende veel gestelde vragen hebben we een Q&A opgesteld.

• Waarom organiseert N.E.C. participatiedagen?
N.E.C. hecht veel waarde aan de meningen van haar stakeholders. Middels de participatiedagen heeft de club feedback ontvangen. De bestaande plannen liggen nog niet vast, maar met de gegeven feedback wordt onderzocht welke aanpassingen we mee kunnen nemen. Hierdoor worden de plannen rondom het nieuwe stadion beter en door een breder publiek gedragen.

• Wat doet N.E.C. met de opgehaalde informatie?
De participatiemomenten worden natuurlijk niet voor niets georganiseerd. Na ieder participatiemoment delen we via deze website en de nieuwsbrief van Ons Nest de resultaten van wat we hebben opgehaald (naar verwachting in april/mei). Tijdens het volgende participatiemoment – dat in de loop van dit jaar zal plaatsvinden – laten we zien hoe de opgehaalde ideeën en aandachtspunten zijn verwerkt in het vervolgontwerp. Kijk voor het gehele proces op deze pagina.


Bezoekers participatiedag in de gracht van het Goffertstadion

• Waarom is er alleen nagedacht over het realiseren van woningen in het nieuwe stadion (bijvoorbeeld geen winkels, horeca, kantoren etc)?
Er is in overleg met de gemeente gekeken naar wat de omgeving al heeft en waar behoefte aan is in de stad. Vanwege de ontwikkelplannen in de omgeving en vanwege het respect voor de omgeving (bijvoorbeeld parkeren) hebben we uiteindelijk voor de optie wonen gekozen en ons niet gefocust op grootschalige retail (winkels).

• Waarom bouwt N.E.C. de woningen niet verder weg van het stadion?
N.E.C. mag alleen binnen haar kadastrale grens bouwen, dit zijn de gronden waar N.E.C. een koopoptie op heeft. Het is dus niet mogelijk om de appartementen elders te plaatsen.

• Hoe zit het bij optie A en B met de boomgrens?
In ieder concept gaat N.E.C. boven de boomgrens bouwen. Samen met gemeente en landschapsarchitect onderzoeken we welke hoogte hierbij acceptabel is.

• Hoe zorgt N.E.C. ervoor dat het gevoel van een écht voetbalstadion en historie wordt meegenomen in de plannen?
In ieder plan is er ruimte voor historie. In ieder concept blijft de vorm van het huidige stadion overeind staan, maar gaan we ernaast, erboven of omheen bouwen. Zo is het plan om de oude stadiontrappen en het torentje te herstellen en blijft de Hazenkamppoort intact. De binnenkant van het stadion Is in ieder concept hetzelfde.

• Zijn extra parkeerplekken en fietsenstallingen ook een optie rondom het stadion?
In de plannen wordt gekeken naar doelgroepen die zich niet per se per auto hoeven te verplaatsen. Daarnaast vinden ook ontwikkelingen plaats met betrekking tot parkeren bij het CWZ, waardoor er meer ruimte kan komen. Voor de voorzieningen die we toevoegen, wordt parkeerruimte op het voorterrein voorzien conform de beleidsregels van gemeente Nijmegen.

• In de stadionplannen houdt ‘Ons Nest’ rekening met 15.000 stoelen en 20 logeboxen. Wat is hier de reden van?
Het geregistreerde aantal supporters in de database van N.E.C. én de wachtrij voor wat betreft logeboxen geeft aan dat er ruimte is voor groei. Om die reden heeft de club een inschatting gemaakt tot het uitbreiden van plaatsen en logeboxen in het stadion. Het voorzien van nóg meer plaatsen en logeboxen geeft een grotere kans op lege plaatsen, wat de sfeer in het Goffertstadion niet bevordert. We denken op deze manier een ideale middenweg te hebben gevonden.


Impressie nieuwe Hazenkamp-tribune

• Hoe wordt het supportershome verwerkt in alle drie de opties?
We nemen in elk concept een supportersruimte mee. Bij één variant stond een supportershome al geschetst, bij de ander niet. We denken aan een vrijstaande variant of een geïntegreerd home. Dit is met de supportersvereniging ook besproken. Voor een definitieve invulling van een supportershome is het echter nog te vroeg. Eerst moeten we tot een definitief scenario komen. Zodra dit duidelijk is, kan er over de invulling nagedacht gaan worden. Dan wordt er weer een moment gecreëerd om mee te denken.

• Worden de lichtmasten ook meegenomen in de vernieuwbouw plannen?
Dit is mogelijk, maar ook een beetje afhankelijk van het uiteindelijke scenario. Ze zijn niet meegenomen in de voorlopige schetsen. Alle voor- en nadelen worden na de participatierondes naast elkaar gelegd. Daarna kan hier een keuze over gemaakt worden.

• Liggen de scenario’s A, B en C al vast of worden er naar aanleiding van de gegeven feedback nog nieuwe opties verwacht?
De scenario’s zijn nog niet in beton gegoten. De bestaande scenario’s bestaan enkel uit uitgangspunten en ruwe vormen. Het definitieve concept kan ook bestaan uit een combinatie van schetsen. Er zijn dus drie richtingen, maar die zijn zeker nog definitief. Na de gegeven feedback gaan we in gesprek met het college en de raad, waarna er een definitief concept wordt gepresenteerd.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe